کلاس ما امروز هم برگزار نمیشه، به خاطر بارون :-( :-( :-( فسا!!!!!! بارون!!!!!؟